Zgodnie z obowiązującymi przepisami w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, wg. ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, a towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku nie spełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

  1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością na adres: LUMILO, ul. Kościuszki 1C - lok. 212, 44-100 Gliwice. Przesyłka jest realizowana na Twój koszt.
  2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, według zamieszczonego wzoru formularza, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także podasz numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy. Oświadczenie możesz wysłać również w formie elektronicznej.
  3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
  4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta niezwłocznie zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, najwygodniejszą metodą zwrotu środków jest zwrot za pośrednictwem operatora tej transakcji.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nie przyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

W przypadku towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane pocztą w zwykły sposób, szacunkowy koszt przesyłki zwrotnej wynosi:

  • przesyłka do 30 kg o wymiarach max 60x60x140 cm oraz nie zawierająca szkła - 20 PLN
  • przesyłka do 30 kg o sumie długości boków max 300 cm oraz długości najdłuższego boku max 200 cm lub zawiera szkło - 50 PLN
  • przesyłka paletowa do 1000 kg i wymiarach max 120x80x200 cm - cena: 220 PLN
  • przesyłka dłużycowa do 15kg o wymiarach max 20x20 dla długości 200 - 299,9 cm - 150 PLN dla długości 300 - 399 cm - 400 PLN
  • przesyłka cało-pojazdowa do 10m3 i masie do 1000 kg - 3 PLN/km, nie mniej niż 300 PLN